Våre fremtidsplaner

Våre fremtidsplaner

Norbolig sitter med en stor tomtebase, så prosjekter i årene som kommer er vi mer enn klare for. Vi har planer for boliger både på Rørvik, Kolvereid, Ottersøya,  Marøya og Namsos, og hvem vet... kanskje dukker det opp en mulighet flere steder. Vi er klare, og hører gjerne på den som forteller om interessante tomter om det er her i vårt lokalområde, eller et annet sted i vårt langstrakte land

I tiden som kommer er store planer for Marøya som skal iverksettes , men vi har også mange andre planer både på Kolvereid og i Rørvik. Denne illustrasjonen er fra vårt prosjekt BRIM på Sjøhaugen

På Kolvereid har vi tomtefeltet i Øvre Brækka. Her er det nå ferdig regulert og vei er på plass, så her kan det nå bygges både eneboliger og flermannsboliger. 

På Rørvik har vi flere tomter på flere forskjellige steder, så vi kan i nærmeste framtid bygge boliger mange steder rundt og i Rørvik sentrum 

Vi går spennende tider i møte når vi nå også skal prøve oss i Namsos. På Spillumshøgda er et nytt boligfelt godt i gang, og også vi har planer der. Følg med etter påske for å så vårt prosjekt som kommer her.

Her viser Steinar stolt fram modellen av Kolvereids nye borettslag i 2002. Modellen er selvsagt i målestokk. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Namdalsavisa. Fotograf Tom LysøNår vi nå kan ta et tilbakeblikk for å prøve å tenke oss hvordan de neste 25 år kan bli, så er det ihvertfall ingen tvil om at det kommer til å skje mye. Vi har gått fra håndbygde modeller i korrekt målestokk av våre prosjekter til avanserte fremstillinger av alle deler av byggverket helt ned på detaljenivå. De første prospekttegningene var håndtegnet av Steinar. Nå lager illustratører naturtro illustrasjoner digitalt. 

Det vi er spente på nå er når vi kan tilby digitale visninger her i Ytre Namdal. Grunnlaget har vi, så når du kommer til oss i framtiden blir du kanskje innstallert med VR-briller i et åpent rom der du kan vandre rundt og se på alle detaljer i ditt kommende hjem