Portalen

Det skjer store ting i nye Nærøysund kommune. Marøya ligger strategisk til langs Fylkesvei 770 kort vei både fra Rørvik og Kolvereid.  Området har ett stort utviklingspotensial, der det ligger i nærhet til områder i sterk vekst. Næringstomtens beliggenhet er sentrumsnært mot både Rørvik og Kolvereid, samt at pendlertrafikken passerer her.

Plasskrevende detaljhandel vil få plass i den nye Handelsparken

I 2020 blir Vikna og Nærøy til Nærøysund kommune. Dette blir da Norges største oppdrettskommune. Men ikke nok med at den blir størst - de store oppdrettsfirmaene fortsetter å utvide for flere hundre millioner i årene som kommer, noe som vil skape stor vekst i tiden som kommer.  

Det skal skapes 1000 nye arbeidsplasser og vi skal få 2000 flere ytternamdalinger. Men hvor skal de bo?

Dette utløser et stort behov for boliger, og med det et behov for flere og større butikker. Dette ønsker vi å møte med Portalen - Marøya Handelspark. Portalen lokaliseres strategisk på Marøya. Her utgjør pendlertrafikken 173 420 pendlerreiser pr. år. Dette i tillegg til plasseringen nært både Kolvereid og Rørvik, sentralt i nye Nærøysund kommune,  gjør dette til en utmerket lokasjon for plasskrevende detaljhandel.

Les mer om prosjektet på Portalens egen hjemmeside

Du kan også se på vår video av hvordan vi tenker området skal bli:


Portalen ligger kun få minutter fra Rørvik

Den sjarmerende småbyen Rørvik ligger i det vakre kystlandskapet i øyriket Vikna i Nord-Trøndelag. I over 100 år har dette vært det naturlige sentrum for havbruk og handel i regionen. Her bor og arbeider 3000 mennesker, som sammen med alle tilreisende i havna gjør Rørvik til en dynamisk og levende kystby med høy aktivitet året rundt.

Rørvik er en betydelig fiskehavn, og Telenor har et av sine kundeservice-sentre her. Ved Rørvik ligger Nærøysund bru som forbinder Vikna med fastlandet (Nærøy). Viktigste næringsveier på Rørvik er fiskeri, havbruk og telekommunikasjon

Handelspark med nærhet til Kolvereid

Kolvereid er Norges minste by og administrasjonssentrum i Nærøy kommune. Kolvereid er et trafikalt knutepunkt i Nærøy kommune, med sin plassering imellom Rørvik, Foldereid og Namsos via fergesambandet Hofles–Lund. Mange arbeidsplasser på Kolvereid er knyttet til varehandel, privat og offentlig tjenesteyting, bygg og anlegg, og til den maritime industrien ved Kolvereidvågen, fremfor alle verftet Moen Marin med bedding, verkstedhall og kai.


Ute etter tomt for din bedrift?

Ønsker dere næringstomt i Portalen? 

Vi er allerede i dialog med flere seriøse aktører som vurderer å etablere seg, og dersom dette også kan være aktuelt for deg/dere er det bare å ta kontakt. For større etableringer kan også langsiktige leieavtaler og andre samarbeidsmodeller vurderes. I slike prosesser er vi opptatt av å starte prosessen tidlig, slik at vi i fellesskap finner ut av en hensiktsmessig strategi som ivaretar prosjektets konkrete behov.